chàng trai nha trang mê đắm thời trang và thích ngồi cà-phê, nghe và nói những câu chuyện duy mĩ của thế giới lụa là gấm nhung

dưới ba mươi tuổi | hơn bảy năm làm trong ngành thời trang xa xỉ

fashion editor | pr manager | (đôi lúc) art director

@luongvietthanhtung