Welcome to My New Blogging Blog

Huyền thoại DIOR

Tôi nghĩ nhiều người sẽ bồi hồi hoài niệm khi nhắc về Thập niên 40 đầy biến động. Thế giới khi ấy không chỉ chia đôi thành hai ngả chiến tuyến, Chiến tranh Thế giới thứ II còn phân tách cả một Thập niên sang hai giai đoạn đương chiến năm năm và hậu chiến … Continue reading Huyền thoại DIOR


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.